JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych

Obsługa kadr obejmuje:
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- wystawianie umów o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
- informowaniu o badania lekarskich.

Obsługa płac obejmuje:
- zgłaszanie płatników składek oraz pracowników do ZUS,
- sporządzanie listy płac
- sporządzanie RMUA dla każdego pracownika,
- sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT-8, PIT-11, PIT-40,
- sporządzanie deklaracji składek ZUS (przekazy elektroniczne).


Copyright © 2009