JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Koszty założenia działalności gospodarczej i spółki z o.o.

Poniżesz prezentujemy koszty założenia działalnosci gospodarczej:

1. Podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej:
- wpis do ewidencji 100,00 zł,
- rejestracja vat 170,00zł,
Razem 270,00 zł.

2. Podlegającej rejestracji w KRS:
- zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz podatek PCC (od minimalnego kapitału) ok. 550,00 zł,
- wpis do rejestru 500,00 zł,
- ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym 500,00 żł,
- rejestracja vat 170,00 zł,
- odpis z KRS 60,00 zł,
Razem ok. 1780,00 zł.

Copyright © 2009