JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Księga przychodów i rozchodów, księga podatkowa

Księga przychodów i rozchodów umożliwia wybór między opodatkowaniem wg skali podatkowej i stawką liniową.
Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagająca orientacji w przepisach (koszty, vat).

Księgi przychodów i rozchodów nie mogą prowadzić firmy, które zobowiązały są do prowadzenia pełnej księgowości, tzn. spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO.Copyright © 2009