JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Kompleksowe usługi księgowe

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi księgowe i zapewnia, że działalność naszych klientów odbywa się zawsze zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi. Dla prowadzenie ksiąg rachunkowych możemy wybrać jedną księgową, który pracuje pod ścisłym nadzorem głównej księgowej.

Kompleksowe usługi księgowe obejmują:
- prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- przygotowywanie deklaracji podatkowych,
- prowadzenie rejestru środków trwałych i przygotowywanie planów amortyzacji, sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, obliczania kwoty amortyzacji zgodnie z planem amortyzacji spółki,
- informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
- doradztwo na temat prawidłowego rejestrowania transakcji handlowych,
- reprezentowanie w urzędzie skarbowym, ZUS i innych instytucji, w zależności od pełnomocnictwa,
- udział w postępowaniach kontrolnych w odniesieniu do okresu, kiedy były świadczone usług księgowe,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.


Copyright © 2009