JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Rejestracja spółki z o.o. Katowice, założenie spółki akcyjnej Katowice, zakładanie spółek Katowice

Oferujemy usługi związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zakładaniem spółek akcyjnych, rejestracją oddziałów firm zagranicznych w Polsce. Nasza oferta związana z rejestracją spółki obejmuje wszystkie czynności potrzebne do założenia firmy w Polsce.

W ramach usługi adres spółki w Polsce oferujemy:
- Wynajem wirtualnego adresu w celu rejestracji spółki w Katowicach
- Przekazywanie poczty przychodzącej do firmy na adres wskazany przez Państwa zgodnie z przyjętymi dyspozycjam

Nasza oferta obejmuje wszystkie usługi niezbędne do rejestracji spółek:
- Przygotowanie projektu statutu / umowy i pozostałych dokumentów niezbędnych w sądzie i urzędach
- Przygotowania spotkanie z notariuszem
- Asystowanie przy odczytaniu aktu notarialnego umowy spółki
- Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
- Zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, uzyskanie numeru statystycznego (REGON)
- Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym, uzyskanie numeru podatkowego i rejestracji dla celów podatku VAT
- Uzyskanie odpisu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego


Copyright © 2009