JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Rekrutacja i selekcja pracowników w Polsce

Celem procesu rekrutacji jest znalezienie odpowiednich kandydatów i weryfikacji kandydatów, którzy spełniają wymagania stawiane na danym stanowisku. Proces rekrutacja składa się z kilku etapów:

1. Charakterystyka firmy i kandydata.
Na tym etapie zbieramy informacje o firmie. Określenia zakresu obowiązków i odpowiedzialności na danym stanowisku pracy. Staramy się określić cechy, które potencjalny pracownik powinien mieć. Bierzemy pod uwagę: wykształcenie, doświadczenie, znajomość języków obcych. Wspólnie z klientem staramy się ustalić, czego oczekuje się od kandydata klienta. Jakie będzie miejsce w strukturze firmy nowego pracownika.

2. Wybór kandydatów.
Znalezienie odpowiednich kandydatów i wywiady, weryfikacja ich umiejętności wymagań klientów, ocena wiedzy, umiejętności, predyspozycji zawodowych.

3. Prezentacje kandydatów.
Prezentacja wybranego kandydata oraz przekazanie informacji klientowi.

Copyright © 2009