JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Spółka cywilna

Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Wkład każdego wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

Nie ma określonego minimalnego kapitału.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają majątkiem wspólnym spółki oraz każdy
ze wspólników z osobna majątkiem osobistym.

Każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki i zaciągania zobowiązań.

Copyright © 2009