JOMARTAX Sp. z o.o. Biuro rachunkowe Katowice


Zezwolenie na pracę w Polsce

Nasza firma zajmuje się legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polska: pozwoleń na pracę, wizy w celu wykonywania pracy. Nasze usługi są przeznaczone dla firm i osób prywatnych. Pomagamy obcokrajowcom, którzy przybyli do Polski załatwić wszystkie formalności związane z pobytem w Polsce. Pomagamy w uzyskaniu wiz, zezwoleń na pobyt, zezwolenia na pracę. Przy naszej pomocy wszystkie niezbędne procedury zostaną przeprowadzone możliwie szybko i prawidłowo.

Pozwolenie na pracę
Każdy pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca na terytorium Polski musi wystąpić o zezwolenie na pracę w Polsce. We wniosku należy odpowiednio uzasadnić konieczność zatrudnienia cudzoziemca w swojej firmie. Zezwolenia na zatrudnienia cudzoziemca należy połączyć z legalizacją pobytu w Polska.

Wizy wydawane w celu wykonywania pracy
Wiza wydawana w celu wykonywania pracy uprawnia do pobytu i pracy na terytorium Polski. Wizy te wydanej konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wiza wydawana jest na podstawie zezwolenia na pracę na terytorium Polski, albo pisemnego oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagana.

Copyright © 2009